Goeie maniere en Etiket vir Vandag se modern mens

Anne Dreyer | Author | Blogger | Speaker
Good Manners do Matter Today
June 30, 2018
What do we wear in the World of Business
July 13, 2018
Show all

Goeie maniere en Etiket vir Vandag se modern mens

Goeie maniere raak nooit uit die mode nie.

Goeie maniere en etiket is vandag noodsaakliker as ooit.  Goeie manier is soos  goud in jou hand, wat dit maak deure en harte oop. En vandag is goeie  verhoudings noodsakliker as ooit!

Hoewel “dankie”, “verskoon my”, “asseblief” en “aangename kennis” vandag steeds korrek is, is dit nie meer voldoende in ons vinnig veranderende wêreld nie.

Soos die woorde van die bekende – Basilius die Grote

“’n Boom word aan sy vrugte geken, ’n mens aan sy dade.

Hy wat hoflikheid saai, pluk vriende, en hy wat gaafheid plant, versamel liefde.”

Goeie maniere en bedagsaamheid maak deure oop, en etiket gee duidelike riglyne en reëls wat ’n persoon gemaklik laat voel. Waar hierdie reëls vroeër dae by die huis aangeleer is, gebeur dit vandag maar selde. Iemand moet dit weer vir ons leer.

As jy eers weet dat wat jy doen en hoe jy optree, korrek is, sal jy gemakliker voel. Dit bevorder selfvertroue en verbeter sodoende menslike verhoudings. En daar is ’n bonus:

Navorsing het bewys dat dit enige mens ’n voorsprong in die lewe gee en groot geleenthede skep.

 

Etiket

is ’n konvensionele gedragskode met reëls en voorskrifte vir hoflike en beskaafde optrede teenoor ander in die samelewing. Die woord beteken letterlik “kom die reëls na”.

 

Protokol

behels etiket op plaaslike en internasionale vlak, en die beoefening van goeie maniere op ’n daaglikse basis. Dit is ’n belangrike komponent van die diplomatieke praktyk en hou verband met die geskiedenis, koninklikes, godsdiens, kultuur en taal.

Goeie maniere is eenvoudig bedagsaamheid

wat “van binne jou” kom en deel word van ’n liefdesdaad vir jou naaste.

Etiket, daarenteen, kan enige tyd van jou lewe aangeleer word. Dit maak nie saak wie of wat jy is nie, en dit maak nie saak hoe oud jy is nie. Die aange-leerde reëls word dan deel van jou “persoonlike rykdom”. As jy eenkeer geleer het, weet jy mos en kan jy die wêreld met selfvertroue in die oë kyk!

Ou tradiesies maak plek vir vernuweende denke.

Ons lewe in ’n veranderde wêreld: Die “groot wêreld” waarin ons ons vandag bevind, het letterlik in’n klein gemeenskapsdorpie verander, en kennis van die ou tradisies het plek gemaak vir vernuwende denke.

Vir die hedendaagse man of dame  in ’n wêreld wat soveel meer mededingend geword het, is etiket goud in die hand.

Vir die tiener en jongmens wat nog hul plekkie in die samelewing moet vestig, is kennis van etiket ook goud werd.

Kenis en  informasie  oor hoe om weer goeie maniere te leer sal  sorg dat jy in jou persoonlike lewe en verhoudings, en as rolspeler in die nasionale en internasionale wereld, as wenner sal sammspeel.

Tot volgede keer

Anne Dreyer

Please visit my blog page for more interesting articles

Let’s connect on LinkedIn

With her warm personality and tangible style, she infects her audiences as she trains and inspires them from her personal life experience as a successful business woman, and entrepreneur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *